Opera (complete and highlights)

Wat is opera eigenlijk? Vaak zal het antwoord luiden: een volledig gezongen en door orkest begeleid toneelstuk. Dit is echter maar half waar want in sommige opera's wordt de tekst deels gesproken, in Carmen bijvoorbeeld. Anderen zullen opmerken dat de opera serieus is, maar ook dat klopt niet helemaal want er bestaan heel wat komische opera's. Verschillen tussen musical/operette en opera kunnen dus eigenlijk niet hierop gebaseerd worden. Nu is opera ook een soort kwaliteitsaanduiding. Vrijwel alle hoofdzakelijk gezongen muziekdramatische werken die de tand des tijds hebben doorstaan, worden opera’s genoemd ook al is de oorspronkelijke benaming anders, bijvoorbeeld Singspiel. Hedendaagse componisten die hun werk aanduiden als opera, pretenderen dat hun muziek van hoogstaand niveau is. Zo beschouwd zou een musical van vandaag over honderd jaar een opera genoemd kunnen worden.

Opera (complete and highlights)

Wat is opera eigenlijk? Vaak zal het antwoord luiden: een volledig gezongen en door orkest begeleid toneelstuk. Dit is echter maar half waar want in sommige opera's wordt de tekst deels gesproken, in Carmen bijvoorbeeld. Anderen zullen opmerken dat de opera serieus is, maar ook dat klopt niet helemaal want er bestaan heel wat komische opera's. Verschillen tussen musical/operette en opera kunnen dus eigenlijk niet hierop gebaseerd worden. Nu is opera ook een soort kwaliteitsaanduiding. Vrijwel alle hoofdzakelijk gezongen muziekdramatische werken die de tand des tijds hebben doorstaan, worden opera’s genoemd ook al is de oorspronkelijke benaming anders, bijvoorbeeld Singspiel. Hedendaagse componisten die hun werk aanduiden als opera, pretenderen dat hun muziek van hoogstaand niveau is. Zo beschouwd zou een musical van vandaag over honderd jaar een opera genoemd kunnen worden.